Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FLY-2003 Grunnleggende IFR-flygetrening - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i luftfartsfag, og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 4 ¿ stage 1 og 2 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studentene å føre enmotors luftfartøy under instrumentforhold (IFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, avansert flyging med instrumentreferanser, ¿airmanship¿, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1004 Innledende flygetrening

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

 

Ferdigheter:

Kandidaten..

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i simulator eller enmotorsfly, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under instrumentflyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamensform: En praktisk prøve (stage check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

4. Kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FLY-2018 Instrumentflytrening (Phase 4) 5 stp

Pensum

Oppgis ved semesterstart.