Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FLY-2004 Avansert IFR-flygetrening. - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i luftfartsfag, og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 4 ¿ stage 3 - 7 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studentene å føre en- og tomotors luftfartøy samt simulator under instrumentflygeregler (IFR). Treningen omfatter øvelser og manøvrer for sikker flyging, navigasjon, avansert flyging med instrumentreferanser, ¿airmanship¿, samt nød- og sikkerhetsprosedyrer.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-1004 Innledende flygetrening

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten..

 

Ferdigheter:

Kandidaten..

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningsformen består av instruksjon i en- og tomotors fly samt simulator, inkludert prosedyrer og nødssituasjoner under instrumentflyging. I tillegg inngår briefinger og debriefinger i forbindelse med flyturene, klasseromundervisning i flytypespesifikasjoner (teknisk kurs), og stage briefings. For best mulig læringsutbytte, forutsettes det at studentene møter godt forberedt til all undervisning.

Eksamen

1. Arbeidskrav: Alle flytimer og progresjonstester (stage check) må gjennomføres og bestås i henhold til programmet beskrevet i UTSA ATPL(A) Training Manual. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).

2. Eksamensform: En praktisk prøve (phase check) i flyging og teoretisk kunnskapsnivå. Bestått/ikke bestått.

3. Bestått/ikke bestått.

4. Kontinuasjon: Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved - ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen normalt innenfor en toukers-periode etter ordinær eksamen.


Pensum

Oppgis ved semesterstart.