Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

FLY-2021 Flerpilots samarbeidstrening MCC - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tilsvarer Phase 5 i treningsmanualen til det integrerte ATPL(A)-treningsprogrammet. Emnet skal lære studenten å føre luftfartøy under instrumentflygeregler som en del av et flerpilotssystem (Multi-Crew Cooperation, MCC). Utvikling av samarbeid, god flygerfremferd og mestring av nødssituasjoner vektlegges.

Opptakskrav

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

FLY-2001 ATPL-teori blokk II

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten.. •

Ferdigheter:

Kandidaten.. •

Generell kompetanse:

Kandidaten..


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer i flysimulator med tilhørende briefinger.

Eksamen

Ved gjennomført kurs gis karakteren 'bestått'.

Arbeidskrav: Obligatorisk oppmøte på all undervisning. Eventuelt fravær fra obligatorisk undervisning må godkjennes av Chief Flight Instructor (CFI).


Emnet overlapper disse emnene

FLY-2070 Flerpilots Samarbeidstrening (Multi Crew Cooperation; MCC) 5 stp

Pensum

Pensum oppgis ved semesterstart.