Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Innhold

Lineær algebra. Tallfølger og rekker. Konvergenstester. Potensrekker. Taylorrekker. Fourierrekker. Laplacetransformasjon.

Søknadsfrist

1. desember.

Opptakskrav

Generell studiekonpetanse + mattematikk R1+R2 og fysikk1.

Søknadskode 9391.


Hva lærer du

Etter endt emne skal kandidaten ha godt faglig grunnlag og matematisk forståelse i de temaene som gjennomgås, som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse

Kandidaten har:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

60 timer forelesninger og 24 timer regneøving.

Eksamen

Skriftlig eksamen på 4 timer. Bokstavkarakter A - F.

5 av 6 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få tilgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 28.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Oppgis ved studiestart