Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MAT-2100 Kompleks analyse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet inngår i studieprogrammet Matematikk og statistikk - bachelor. Det kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MA-214 Kompleks analyse I 9 stp

Innhold

Emnet vil behandle elementær teori for funksjoner av en kompleks variabel med residyregning. Beregnet på studenter som har behov for grunnleggende kunnskaper i kompleks analyse innenfor algebra, anvendt matematikk, fysikk, matematisk analyse eller statistikk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Overordnet mål:

 Detaljmål: Studenten kan:

 Studenten kjenner:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger: 40 t Øvelser: 30 t

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen: Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, dersom emnet inngår som obligatorisk i studieprogrammet.

Utsatt eksamen: Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Arbeidskrav: Obligatoriske øvelser kreves godkjent for adgang til å avlegge eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumliste for MAT-2100 Kompleks analyse, våren 2019
UiT Norges arktiske universistet, Institutt for matematikk og statistikk

Lærebok: Saff & Snider - Fundamentals of Complex Analysis, 3rd Edition:

Chapter 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Chapter 2: 1, 2, 3, 4, 5.

Chapter 3: 1, 2, 3.

Chapter 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Chapter 5: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

Chapter 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.


Kompendium: "Notes on the Riemann zeta function".