Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

MUS-1607 Lytting og gehør 1B - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på: 

- Aktiv lytting, memorering, strukturering og begrepsliggjøring av musikalske forløp 

- Lesing og skriving av melodi, rytme og harmonikk 

- Indre musikalsk forestillingsevne 

- Å kunne identifisere, lese og gjengi tonale og fritonale melodiforløp, polyrytmikk og akkordprogresjoner 

- Å kunne begrunne valg av tilnærmingsmåter i arbeid med gehør


Opptakskrav

Kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1507 Lytting og gehør 1A

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap:

- om gehør som fenomen

- arbeidsmetoder i lytting og gehør, og bruk av disse i eget musikkarbeid

- om musikalske byggesteiner som melodi, rytme og harmonikk

Ferdigheter:

- kunne danne seg en indre forestilling av et musikalsk forløp

- kunne lese og gjengi melodiske forløp, inkludert modulasjoner og fritonale melodier

- kunne lese og gjengi rytmiske forløp, inkludert polyrytmer og skjeve taktarter

- kunne skrive forespilte rytmer, modulerende melodier og flerstemte forløp

- kunne bruke relevante dataprogrammer i arbeid med gehørutvikling

Generell kompetanse:

- være kjent med arbeidsmetoder og bruk av lytting og gehør i eget virke som musiker og/eller musikkpedagog

- ha et bevisst forhold til strukturering, memorering og begrepsliggjøring av musikalske forløp

- ha et reflektert forhold til hørelæredidaktiske problemstillinger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over tre semestre med undervisning i grupper.

Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av to deler: Skriftlig prøve og praktisk muntlig prøve.

I den samlede karakteren vektes skriftlig eksamen 1/3, og muntlig eksamen 2/3.

Eksamen vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.

Kontinuasjon påfølgende semester i den delen av eksamen som ikke er bestått.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 24.05.2018;Muntlig eksamen 25.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

200 sider
Undervisning Vår 2019
Forelesninger felles uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Gr. 1 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Gr. 2 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Rytmisk uni.lekt. Vidar Alvestad
uni.lekt. Øystein Bjørn Blix
Gr. 3 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen

Undervisning Vår 2019
Gr. 1 Klassisk 3.semester uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Gr. 2 Klassisk 3.semester uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
Gr. 3 Rytmisk 3.semester uni.lekt. Vidar Alvestad