Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SOA-1000 Hva er kultur? - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og tas vanligvis i første semester. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Det tilbys kun undervisning og eksamen i vårsemester.


Innhold

Innføring i bruk av kulturbegrepet.

Emnet gir en innføring i den antropologiske bruken av kulturbegrepet. Det gir eksempler på hvordan kulturbegrepet brukes til å synliggjøre kontraster og sammenhenger i tankemønstre og atferdsformer blant mennesker. Emnet gir også en oversikt over ulike kulturteorier og deres plass i faghistorien, samt et innblikk i den moderne diskusjonen omkring begrepets egnethet som faglig nøkkelbegrep og bruken av kulturbegrepet i dagligspråket.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Det settes opp 10 dobbeltimer med forelesninger og ca 5 dobbelttimer med seminarer.


Eksamen

Arbeidskav: Obligatorisk deltakelse på minimum 3 seminar.

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av en 6-timers skoleeksamen. Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinueringseksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum
Titler merket med * trykkes i kopisamling som er til salgs i Akademisk kvarter.

Grunnbok

 

Schackt, Jon. 2009. Kulturteori: Innføring i et flerfaglig felt. Bergen: Fagbokforlaget. 164 s.


Monografi

Engebrigtsen, Ada Ingrid, og Øyvind Fuglerud. 2009. Kultur og generasjon: Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 161 s.

 

Artikler

Barth, Fredrik. [1989] 1994. Analysen av kultur i komplekse samfunn. I Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget. Opprinnelig publisert i Ethnos 54 (3-4). 22 s.

 

*Berentzen, Sigurd. 1989. Barns kultur: egenprodusert eller voksenprodusert. I På norsk grunn: Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske, O. Brox & M. Gullestad (red.). Oslo: Ad Notam. 10 s.

 

*Berge, Gunnvor. 1993. Om kjønn og ærbarhet blant tuareger og antropologer. Midtøsten Forum 2:15-24. 10 s.

 

*Bohannan, Laura. 1966. Shakespeare in the bush. Natural History 75:6-11. 6 s.

 

*Bonner, John Tyler. 1980. The evolution of culture. I The evolution of culture in animals. Princeton, N.J.: Princeton University Press. s. 163-98. 36 s.

 

*Eriksen, Thomas Hylland. 2007. Mangfold versus forskjellighet. I Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning, Ø. Fuglerud & T. H. Eriksen (red.). Oslo: Pax. s. 111-30. 19 s.

 

*Geertz, Clifford. [1972] 1973. Deep play: Notes on the Balinese cockfight. In The interpretation of cultures: Selected essays by Clifford Geertz. New York: Basic Books. Opprinnelig publisert i Daedalus 101:1-37. 42 s.

 

*Goody, Jack, and Ian Watt. 1968. The consequences of literacy. I Literacy in traditional societies, J. Goody (red.). Cambridge: Cambridge University Press. s. 27-68. 42 s.

 

*Gullestad, Marianne. 1989. Hjemmet som moderne folkekultur. I Kultur og hverdagsliv. Oslo: 1989. s. 49-66. 17 s.

 

*Harris, Marvin. 1974. Pig lovers and pig haters. I Cows, pigs, wars and witches: The riddles of culture. New York: Random House. 22 s.

 

*Harrison, Simon. 1999. Cultural boundaries. Anthropology Today 15 (5):10-13. 4 s.

 

*Ortner, Sherry. 1973. On key symbols. American Anthropologist 75 (5):1338-46. 8 s.

 

*Larsen, Tord. 1979. Er alle stygge andunger egentlig svaner? Tanker om antropologenes moralske sakkyndighet. Antropolognytt 1 (2):3-16. 14 s.

 

*Lee, Richard B. 1993. Eating Christmas in the Kalahari. I The Dobe Ju/'hoansi. Forth Worth: Harcourt Brace. s. 183-88. 6 s.

 

*Long Litt Woon. 1992. Om kulturpendling og kulturpendlere. In Fellesskap til besvær: Om nyere innvandring til Norge, Long Litt Woon (red.). Oslo: Universitetsforlaget. 12 s.

 

*Longva, Anh Nga. 2003. Nordmenn, høflighet og kunsten å omgås fremmede. Norsk Antropologisk Tidsskrift 14 (1):16-26. 10 s.

 

*Sinding-Larsen, Henrik. 1992. Eksternalisering. Norsk Antropologisk Tidsskrift 3 (1):67-78. 11 s.

 

*Talle, Aud. 2001. ¿But it is mutilation¿: Antropologi og vanskelige temaer. Norsk Antropologisk Tidsskrift 12 (1-2):25-33. 8 s.

 

*White, Leslie A. 1940. The symbol: The origin and basis of human behavior. Philosophy of Science 7 (4):451-63. 13 s.

 

*Wikan, Unni. 1995. Kulturfundamentalismen: En trussel mot frihet og menneskeverd. Samtiden 105 (5):21-33. 12 s.

 

Antall sider: 649

-------

 

Bøker som må kjøpes (eller lånes):

Schackt, Jon. 2009. Kulturteori: Innføring i et flerfaglig felt. Bergen: Fagbokforlaget.

 

SOA-1000, Hva er kultur? (Kopisamling, Vår 2016), Universitetet i Tromsø.

 

Engebrigtsen, Ada Ingrid, og Øyvind Fuglerud. 2009. Kultur og generasjon: Tilpasningsprosesser blant somaliere og tamiler i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.


Barth, Fredrik 1994. Manifestasjon og prosess. Oslo: Universitetsforlaget.

Undervisning Vår 2019
Orienteringsmøte torsdag 10. januar klokken 12.15
Forelesning f.aman. Jorun Bræck Ramstad
f.aman. Bror Reinhardt Olsen
prof. Jon Ragnvald Schackt
f.aman. Jennifer Lynn Hays
Sem.gr. 1 f.aman. Petia Nikiforova Mankova
Sem.gr. 2 f.aman. Petia Nikiforova Mankova
Sem.gr. 3 f.aman. Petia Nikiforova Mankova
Filmseminar Åpent filmseminar for alle på sosialantropologi - se timeplan

f.aman. Petia Nikiforova Mankova
Arbeidskrav og eksamen 6 timers skoleeksamen: 13. mai 2018. NB! Eksamensdato kan endres.