Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

SPHPRA2 Praksis 2 - Spesialisthelsetjenesten - 12 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Praksisstudier - 8 ukers varighet

Hva lærer du

Kunnskapsmål og ferdighetsmål:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praktiske studier, skriftlig og muntlig refleksjon over praksis, selvstudier.

Eksamen

Personlig ukeslogg, kontinuerlig arbeid med læringsutbytte og selvevaluering.

Praksis vurderes til bestått eller ikke bestått. Interne sensorer.