Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2019

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

KJE-1050 Kjemi 3 stp

Innhold

Grunnleggende definisjoner og lover innen kjemi, klassisk mekanikk, fluidmekanikk og varmelære:

Generell kjemi: Atomets oppbygging, kjemiske bindinger, konsentrasjonsmål, forbrenningsreaksjoner og energi, syrer og baser, spenningsrekka.

Spesielt for studieprogrammet for nautikk: Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse, organiske stoffer og strukturformler, fysiske og varmetekniske data for stoffer.

Spesielt for øvrige studieprogrammer: Elektrolyse, galvaniske elementer og elektromotorisk spenning.

Klassisk mekanikk: Posisjon, hastighet og akselerasjon på vektorform, bevegelseslikninger, krefter, Newtons lover, arbeid og energi, massesenter, bevaring av bevegelsesmengde, rotasjon og rotasjonsenergi, kraftmoment, spinn, kraftmoment- og spinn-setningene, elastisitet.

Fluidmekanikk: Trykk, Arkimedes lov, oppdrift, kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med anvendelser, viskositet.

Varmelære: Aggregattilstander, varmekapasiteter, varmeoverføring, gasslover, varmelærens 1. og 2. hovedsetning, termiske prosesser.


Søknadsfrist

1. desember

Opptakskrav

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og Matematikk R1 og R2 og Fysikk 1

Søknadskode 9391.

Anbefalte forkunskapskrav: Emnet MAT-1050Matematikk 1 for ingeniører eller tilsvarende kunnskaper i vektorregning og funksjonslære.


Hva lærer du

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t Forelesninger og 24 t regneøvinger. 5 obligatoriske øvinger.

Eksamen

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler:

1 A4-ark med håndskrevne notater, "Teknisk formelsamling med tabeller" av Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen. "Gyldendals tabeller og formler i fysikk" av John Haugan, Kalkulator


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 14.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Oppgis ved studiestart.