Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ALI-1110 Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800 - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Innhold

Dette emnet tar for seg den episke diktning fra de eldste tider til ca 1800. Emnet omfatter utdrag fra Bibelen, samt så vel greske og romerske, som franske og italienske epos, en norrøn saga og flere europeiske romaner.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 10.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Pensum

* Homer, Iliaden (sangene 1, 3, 6, 18, 24) [norsk versjon]

* Homer, Odysséen (sangene 1, 9, 10, 11, 12, 21, 23) [norsk versjon]

* Longos, Daphnis og Chloe [norsk versjon]

* Bibelen, Jobs bok

* Vergil, Aeneiden (sangene 4 og 6) [norsk versjon]

* Dante, Den guddommelige komedie [norsk versjon]

(Helvete: sangene 1-3, 5, 10, 11, 26, og 34;

Skiringsheimen; sangene 1, 13, 30, 31; Paradiset: sangene 23, 30, 31, 33)

* Njåls saga [norsk versjon]

* Rolandskvadet [norsk versjon]

* Cervantes, Don Quijote (fra del I: kap. 1-18, fra del II: kap. 1, 42-43, 45, 72-74)

(norsk oversettelse) [norsk versjon]-

* Prévost, Manon Lescaut (eng. utg)

* Haarberg/Selboe/Aarset: Verdenslitteratur. Den vestlige tradisjonen, Universitetsforlaget 2007

 

For Akademisk Kvarter: 15 eksemplarer av hver tittel

Undervisning Høst 2018
Første forelesning: se timeplan
Forelesning Første forelesning: se timeplan

f.aman. Even Arntzen