Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ALI-1120 Drama - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for  årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap.

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i dramasjangeren, særlig i den europeiske/vestlige tradisjonen. Dette skjer ved studium av et utvalg hovedverker fra antikken og fram til vår tid og innføring i sentrale analysebegreper.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 -  enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings-og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer med forberedte studentinnlegg. Undervisningen forutsetter høy grad av studentaktivitet.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 28.11.2018 innlevering 05.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ALITTGF Allmenn litteraturvitenskap grunnfag 10 stp

Pensum

* Sofokles, Kong Oidipus (norsk versjon)

* Aristofanes, Lysistrata (norsk versjon)

* Euripides, Hippolytos (norsk versjon)

* Plautus, Løgnhalsen (norsk versjon)

 

* William Shakespeare, Hamlet (engelsk versjon)

* Calderón de la Barca, Livet er drøm (norsk versjon)

* Jean Racine, Fedra (norsk versjon)

* Johann Wolfgang von Goethe, Faust I (norsk versjon)

* Henrik Ibsen, Gengangere (norsk versjon)

* August Strindberg, Fröken Julie (svensk versjon)

* Samuel Beckett, Endgame (engelsk versjon)

* Harold Pinter, The Birthday Party (engelsk versjon)

Undervisning Høst 2018
Første forelesning: se timeplan
Forelesning Første forelesning: se timeplanen

f.aman. Even Arntzen
Hjemmeeksamen Oppgave utlevering: Innlevering: Utlevering av oppgaven og innlevering av besvarelsen skjer i Wiseflow.

Arbeidskrav Frist for arbeidskrav: