Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

ARK-8003 Vitenskapelige tekster og argumentasjon - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er adgangsbegrenset med 10 plasser. Ph.d.-studenter ved UiT søker opptak ved å undervisningsmelde seg i Studentweb innen 1. juni.

Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i spesifikke krav som stilles til hhv. historiske, arkeologiske og religionsvitenskapelige tekster innenfor forskningshistorie, problemformulering, presentasjon av empiri, referanser og bibliografi, samt teoretisk og metodisk argumentasjon. Dette vil bli diskutert med utgangspunkt i deltakernes egne individuelle tekster, som skrives gjennom forløpet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni. Søknadskode 9304 i Søknadsweb.

Opptakskrav

Ph.d.-studenter og deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT som har avlagt mastergrad kan søke opptak. Emnet er først og fremst tilrettelagt for studenter innen arkeologi, historie (religionsvitenskap) og relaterte fag.

Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra din utdanningsinstitusjonen på at du er aktiv ph.d.-student inneværende studieår. Deltakere i førstelektorprogrammet må dokumentere at de har avlagt mastergrad på fem år eller 3 +3 år (eller tilsvarende) for å være kvalifiserte søkere.

Maksimum antall deltakere er 6. Opptak foretas etter følgende prioritering:

Dersom det er flere enn 6 ph.d.-studenter ved HSL-fak som søker opptak vil de som er kommet lengst i studieløpet prioriteres til disse plassene. Dersom noen står likt vil opptak avgjøres ved loddtrekning. Minste antall deltakere for at emnet skal tilbys er: 4


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det undervises på norsk eller engelsk. Tekster kan leveres på engelsk eller et av de skandinaviske språk.

Undervisning

I løpet av kurset skriver deltakerne en akademisk tekst (artikkel eller kapittel) som løpende kommenteres av øvrige kursdeltakere samt av undervisere. Dette gjøres på den måten at deltakerne leverer inn to skriftlige innlegg som presenteres for de andre deltakerne og skal vise progresjon. Det gis 4 seminarer per semester à ca. 3 timer per gang.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen:

Eksamen består av:

Innlevering av endelig tekstutkast (artikkel eller kapittel) på 4000-6000 ord.

Eksamensspråk er norsk, svensk, dansk eller engelsk. Innleveringsfrist for teksten vil være en til to måneder etter siste seminar.

Bestått/ikke bestått: Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Pensum

Ca.400 sider om tekstsjangrer, argumentasjon og skriving.
Undervisning Høst 2018
Første gang:
Seminar prof. Kari Aga Myklebost
stip. Kristian Hansen Schmidt
stip. Astrid Marie Mellem Johnsen
stip. Joakim Aalmen Markussen
f.aman. Ian Peter Grohse