Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

AUT-2006 Elektronikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap og forståelse

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t Forelesninger, 12 t regneøvinger, simuleringer, 15 t laboratoriearbeid

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen

 

Eksamensform

5 timers skriftlig skoleeksamen.

 

Karakterskala

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

 

Kontinuasjon

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 27.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

AUT-1004 El-lære og Elektronikk 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart
Undervisning Høst 2018
Forelesning f.aman. Jarle Andre Johansen
Øving f.aman. Jarle Andre Johansen
Lab. gr. 1 f.aman. Jarle Andre Johansen
Lab. gr. 2 f.aman. Jarle Andre Johansen
Simulering f.aman. Jarle Andre Johansen
uni.lekt. Bernt Inge Hansen