Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Kandidat skal kunne:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Eksamen består av to deler.

Den første delen er en 2 timers skriftlig skoleeksamen som teller 1/3 av endelig karakter. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.
Den andre delen er en 4 timers skriftlig skoleeksamen som teller 2/3 av endelig karakter. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

De to delene må være bestått og vurderes samlet. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Det tilbys en kontinuasjonseksamen på begge deleksamener påfølgende semester. Studenten går kun opp til den/de deleksamen/deleksamener som ikke er bestått. Resultat fra kontinuasjonseksamen kan inngå i sluttresultatet sammen med resultat fra ordinær eksamen. Ved et nytt ordinært eksamensforsøk, må begge eksamensdeler avlegges på nytt.

Skriftlig eksamen avholdes i Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Kontinuasjonseksamen arrangeres i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø.

Arbeidskrav:

Studentene må bestå to obligligatoriske innleveringer for å få avlegge deleksamen 2.


Dato for eksamen

Skriftlig 02.10.2018;Skriftlig 17.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1007NETT Matematikk for økonomer 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
f.aman. Kjersti Karijord Smørvik
dosent Trond Arne Borgersen
inst.leder Jørund Haldor Greibrokk
f.aman. Eirik Eriksen Heen
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
f.aman. Eirik Eriksen Heen
h.lektor Ekaterina Chekanova
Forelesninger Harstad overing. Rikke Ditlefsen
uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
aman. Viggo Roald Andreassen
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
prof. Elsa Anita Solstad
rådgiver Tor Alvin Strand
f.aman. Eirik Eriksen Heen
f.aman. Trond Bottolfsen
uni.lekt. Roger Trøite
uni.lekt. Kristian Wærness
f.aman. Trude Høgvold Olsen
spes.bibl. Frid Jorun Aag
Forelesninger Narvik uni.lekt. Inge Berg Nilssen
uni.lekt. Hanna Kristina Persson
uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen
f.aman. Eirik Eriksen Heen
Seminar Tromsø f.aman. Eirik Eriksen Heen
Seminar Harstad uni.lekt. Kristian Wærness