Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-1010 Logistikk og forsyningsledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir innføring i logistikk og vektlegger begrepsapparatet som blir brukt og innlært via PBL-metodikk. Emnet tar for seg logistikksystemet for enkeltvirksomheter, integrerte verdikjeder samt utvikling mot helintegrerte forsyningskanaler. Logistikkaktivitetene for enkeltvirksomheter fra innkjøp via lager, produksjon, emballering, transport/distribusjon og kundeservice blir gjennomgått. Emnet gjennomgår også utviklingen av elektroniske standarder som et ledd i utviklingen mot integrerte verdikjeder.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

Ferdigheter (det kandidaten kan gjøre)

Kandidaten

Generell kompetanse (det kandidaten kan gjøre selvstendig)

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav: To caseoppgaver som løses i gruppe og vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å få avlegge ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen i emnet er det en forutsetning at caseoppgavene er godkjent. Eksamensform: To timers skriftlig eksamen med påfølgende 48 timers hjemmeeksamen som teller 100% på karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.,

Eksamen arrangeres i Tromsø. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 12.11.2018;Hjemmeoppg utlevering 12.11.2018 innlevering 14.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2115 Forsyningskjedeledelse og logistikk 5 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Gunnar Ottesen