Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Bedriftsøkonomisk analyse tar opp temaer knyttet til bedriften i det økonomiske system, gjennomgår grunnleggende kostnadslære, driftsregnskap og kostnads-resultat-volumanalyse, produktvalg og investeringsteori.

Som en del av emnet må studentene ta og bestå et kort nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKom; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Når kurset i ikomp er bestått skal "kursbeviset" lastes opp i Canvas.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kombinasjon av nettforelesninger, plenumforelesninger, gruppearbeid og seminarer.

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent tre obligatoriske innleveringsoppgaver hvorav den ene er å bestå "ikomp", som er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKom; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Hammerfest, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo  og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles ved campus Alta for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Alta, Hammerfest og Kirkenes, og ved campus Tromsø for dem som gikk opp til ordinær eksamen i Tromsø, Finnsnes, Oslo og Nordreisa.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1013NETT Bedriftsøkonomisk analyse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning - Alta øvinglær. Egil Richard Rasmussen
Undervisning - Tromsø Gruppe 1 f.lekt. Finn Steinar Heimly
uni.bibl. Leif Roger Olsen
Undervisning - Tromsø Gruppe 2 f.lekt. Finn Steinar Heimly
Undervisning - Harstad uni.lekt. Roger Trøite
Undervisning - Narvik uni.lekt. Ole Svedenborg