Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-1013NETT Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Bedriftsøkonomisk analyse tar opp temaer knyttet til bedriften i det økonomiske system, gjennomgår grunnleggende kostnadslære, driftsregnskap og kostnads-resultat-volumanalyse, produktvalg og investeringsteori.

Som en del av emnet må studentene ta og bestå et kort nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKom; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Når kurset i ikomp er bestått skal "kursbeviset" lastes opp i Canvas.


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 5199 - nett- og desentraliserte enkeltemner


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Omvendt klasserom med ferdiginnspilte læresteg og tilhørende oppgaver. Det forventes at studentene ser stegene, leser det tilhørende pensum og gjør oppgavene før løsningene blir gjort tilgjengelig.  Det blir oppfordret til samarbeid mellom nettstudentene, men dette er ikke påkrevd.  

Eksamen

4-timers skriftlig individuell eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må studentene få godkjent tre obligatoriske innleveringsoppgaver hvorav den ene er å bestå "ikomp", som er et nettbasert kurs i informasjonskompetanse; iKom; http://www.mooc.no/course/ikomp/

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, studiesenteret på Finnsnes og studiesenteret i Vadsø. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentere vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles KUN med eksamenssted Alta og Tromsø.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve Vadsø 03.12.2018;Skriftlig prøve 03.12.2018;Skriftlig prøve Oslo 03.12.2018;Skriftlig prøve Storslett 03.12.2018;Skriftlig prøve Finnsnes 03.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning en kan følge på ordinært emne (frivillig) øvinglær. Egil Richard Rasmussen
Første gang:se timeplan på nett

Ønsker ikke følge undervisning på campus Første gang:se timeplan på nett