Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gjennomgår følgende emner: økonomi i bedrift, verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger, økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften, kostnader og kostnadsforløp, inntektsdannelsen, inntekter, kostnader og resultat - modeller, investeringsanalyse.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

2,5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 12.10.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-6003 Innføring i bedriftsøkonomi 5 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademia.no.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Finn Steinar Heimly