Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Innføring i juridisk metode og juridisk problemanalyse. Oversikt over rettssystemet. Kontraktsrett (avtalerett og kjøpsrett), penge- og kredittrett, garanti og panterett, selskapsrett, erstatningsrett, produktansvar, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, forvaltningsrett samt markeds - og konkurranserett. Arbeidsrett, herunder inngåelse av arbeidsavtaler, oppsigelsesvernet, oppsigelsesfrister, permittering, arbeidstid- og overtid, deltidsansettelser, ferieloven samt om tariffavtaler og fredsplikt.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Det vil bli avholdt en 4 timers skriftlig eksamen som utgjør 100 % av sluttkarakter. Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Skriftlig innleveringsoppgave må bestås før en kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 13.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2010F Forretningsjus og arbeidsrett 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta prof. Torbjørn Saggau Holm
uni.lekt. Eskild Freibu
Forelesninger Tromsø prof. Torbjørn Saggau Holm
uni.lekt. Eskild Freibu
sr.rådgiv. Tore Kanck-Jørgensen