Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-2020 Investering og finansiering - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Målet er å lære om finansiell beslutningstaking og økonomisk prosjektanalyse, og vi ser på hvordan usikkerhet kan kontrolleres og prises i et finansmarked.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter fullført emne skal en kandidat:

KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KUNNSKAP


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, oppgaveseminarer, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Excel blir brukt til det praktiske analysearbeidet. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Karakter fastsettes med utgangspunkt i en individuell digital skoleeksamen og en gruppebasert case-besvarelse. (Fire timers digital eksamen vektes med 60%, casebesvarelsen vektes med 40%).

Karaktersystem: bokstavkarakter. Det gis én endelig karakter. (A til E, med F som stryk)

Arbeidskrav:

Studenten må ha bestått en obligatorisk fire timers digital prøveeksamen for å kunne ta eksamen i faget.

Eksamen arrangeres i Tromsø, Alta Harstad og Narvik.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 29.11.2018;Case innlevering 15.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

ØS231 Finans og investering 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta f.lekt. Jon Olav Mjølhus
Forelesninger Tromsø f.aman. Torun Fretheim
Forelesninger Harstad uni.lekt. Jørn Anders Bjørhovde Nilsen
Forelesninger Narvik uni.lekt. Knut Einar Ravlo