Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

 Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 % av endelig karakter. To obligatoriske innleveringer må være bestått for å få adgang til eksamen. Innleveringene skal gjøres i grupper. Krav til størrelse på gruppene fastsettes av faglærer Karakterskala A-E, med F som stryk. 

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.

Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig fire timers skoleeksamen (teller 100%) og avvikles i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik.


Dato for eksamen

Skriftlig 23.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-6013 Praktisk ledelse i sjømatnæringen 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Undervisning - Tromsø Gruppe 1 f.aman. Anne Grete Sandaunet
Undervisning - Tromsø Gruppe 2 f.aman. Anne Grete Sandaunet
Undervisning - Harstad f.lekt. Tor Jørgen Schjelde
aman. Hilde Nordahl-Pedersen
f.lekt. Bård Borch Brøndlund Michalsen
Undervisning - Narvik uni.lekt. Ole Svedenborg