Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-2054 Innocase - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Innhold

Emnet gir en generell innføring i flere aktuell innovasjonens-metoder. Av disser står Design Thinking sentralt, Lean startup, customer development og business model canvas er også et tema. I dette kurset vil vi starte med å lære de nevnte metodene for å senere anvende de i praksis. Hovedmengden av tiden i dette emnet vil studentene bruke på å anvende metodene de har lært på en reel bedriftscase. I tillegg vil studenter måtte dra nytte av annen kunnskap de har lært. Studenter skal jobbe i multidisiplinære grupper hvor den individuelles student sin fagkompetanse skal løfte gruppen som en helhet. Studentene vil tilbringe mye tid utenfor campus i sitt arbeid med bedriften, i form av bedriftsbesøk, undersøkelsen, intervju og reiser.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, workshops, praktisk arbeid med veiledning.

Eksamen

Eksamen består av tre deler. En muntlig gruppepresentasjon, en skriftlig gruppeinnlevering og en individuell innlevering. De tre delene vurderes samlet og det gis kun samlet karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø uni.lekt. Håvar Brattli
uni.lekt. Alexander Stene Utne