Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-2104 Revisjon - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet gir en grundig innføring i revisors rammebetingelser, revisjonsteori og metode for å utøve revisoryrket, herunder etisk refleksjon og inkludert en oversikt over sentrale elementer i revisjon av stat og kommune.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Læringsutbytte for revisjon

KUNNSKAP: Studenten

 

FERDIGHETER: Studenten

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist i høst- og vårsemesteret. Dette inkluderer oppgavegjennomgang og diskusjoner i klassen. I tillegg er det helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene levere en obligatorisk oppgave som skal være godkjent av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Emnet avsluttes i vårsemesteret med 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått. Dette er en nasjonal eksamen som er felles for de fleste institusjoner som tilbyr revisjonsstudiet.

Karakterkravet som er fastsatt av Finanstilsynet for å få godkjenning som registrert revisor er karakteren C eller bedre.


Emnet overlapper disse emnene

RREV Revisjon 15 stp

Pensum

Opplysninger om litteratur vil også bli lagt ut i Canvas ved semesterstart.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad h.lærer Jan Sverre Isaksen