Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Ledelse og virksomhetsstyring er virkemidler som benyttes for å realisere bedriftens mål. I dette kurset vil fokus rettes mot hvordan ledelse og virksomhetsstyring hver for seg og sammen brukes til dette. Emnet skal bevisstgjøre om forholdet mellom strategi, styring og ledelse, og hvordan ulike typer organisasjoner legger til rette for ulike typer ledelse og virksomhetsstyring. Et viktig element er implementering av bedriftens strategier hvor virksomhetsstyring skal bidra med argumenter til konkrete beslutninger og tilrettelegging for selve strategiprosessen.

Ulike perspektiver på virksomhetsstyring presenteres, og hovedstrømmene innen ledelsesforskningen legges som en basis. Et rasjonelt og et institusjonelt perspektiv på organisasjoner presenteres som grunnlagsforståelse for tankegangen rundt virkemidler.

I kurset vil blant annet følgende tema belyses:


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus, og varigheten kan variere fra 2-4 timer per økt. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger, med fokus på problembasert læringsmetode.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Eksamen

Arbeidskrav

Emnet legger opp til følgende arbeidskrav:

Skriftlig individuell teoretisk hjemmeoppgave over gitt problemstilling. Arbeidet følges opp av muntlig presentasjon som også er obligatorisk.

Eksamen

Prosjektarbeid der man skal jobbe sammen i grupper for å løse case/problemstilling. Består av både muntlig og skriftlig aktivitet og leveranse. Teller 40% av karakteren.

Individuell hjemmeeksamen som teller 60% av karakteren, der kandidaten skal analysere oppgitt case/problemstilling. Eksamensperiode: 1 uke.

Bokstavkarakter A-E, F er stryk.

Eksamenssted Tromsø.


Dato for eksamen

Prosjektarbeid gruppe innlevering 16.11.2018;Hjemmeeksamen utlevering 03.12.2018 innlevering 10.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-3019 Nyere perspektiver på ledelse 5 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.aman. Anita Michalsen
f.aman. Elin Anita Nilsen