Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

IDR-1212 Svømming, ballspill og vinteraktiviteter - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor idrett og årsstudium idrett.

Innhold

Langrenn

 

Alpint (telemark)

 

Skileik

 

Skøyter

 

Ballspill (fotball, volleyball, innebandy og basketball)

 

Svømming og livredning


Hva lærer du

Kunnskap

           

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Det forventes at studentene jobber om lag 500 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet. Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Aktiviteten vil foregå i spesifikke anlegg knyttet opp mot idretten som praktiseres. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver i de ulike idrettene, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling av idretter, dvs utvikling av evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærerdrevne og studentdrevne læringsaktiviteter, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske tilnærminger.

Eksamen

Arbeidskrav

Obligatorisk og minimum 80 % deltagelse i alle praktiske kurs. Hver student må gjennomføre og få godkjent alle arbeidskravene i hvert av de praktiske kursene for å kunne framstille seg til praktisk-metodisk eksamen.

Følgende ferdighetskrav stilles i de ulike idrettene:

Langrenn

 

Alpint/telemark

 

Skøyter

 

Skileik

 

Ballspill (fotball, volleyball, innebandy og basketball)

 

Svømming og livredning

 

Eksamen og vurdering

Hver student blir trukket ut i en idrett til en praktisk- metodisk eksamen. Det gis en karakter etter vurdering av disse tre delene:

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


Pensum

Pensumlitteraturen vil foreligge ved studiestart.
Undervisning Høst 2018
Første gang: X
Seminar uni.lekt. June Anthonsen Røsbø
uni.lekt. Øyvind Klemetsen Bøthun
Første gang: X

Øving f.aman. Thor Oskar Thomassen
f.lekt. Øivind Granerud
uni.lekt. June Anthonsen Røsbø
uni.lekt. Øyvind Klemetsen Bøthun
Første gang: X