Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Ferdighetsbyggende, overveiende praktisk.

Kan tas av enkeltemnestudenter.


Studiepoengreduksjon

ITE1842 Kjemi for prosess og statistikk 5 stp

Innhold

Beregningsorienter programmering

Det er to moduler. Modul 1 utgjør 3 studiepoeng og Modul 2 utgjør 2 studiepoeng.

Statistikk

Sannsynlighetsbegrepet

Deskriptiv Statistikk

Statistisk analyse


Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert


Hva lærer du

Emnet har to deler, "Beregningsorientert programmering" og "Statistikk".

Beregningsorientert programmering

Denne del skal gi forståelse forgrunnleggende programmering og verktøy til analyse.

Kunnskap

Kandidaten kan

Ferdigheter

Kandidaten kan

Generell kompetanse

Kandidaten

Statistikk

Denne delen skal bidra til å utvikle forståelse for hvordan data kan samles inn, bearbeides, tolkes, analyseres for å gi bedre grunnlag for beslutninger der usikkerhet er en sentral faktor.

Kunnskap

Kandidaten har

Ferdigheter

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:

Generellkompetanse

Etter å ha fullført statistikkdelen av kurset kan kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Beregningsorientert programmering

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Statistikk

Forelesninger, oppgaveløsning og nettbasert multimedia innhold (E-læring)


Eksamen

Arbeidskrav

Beregningsorientert programmering

2 obligatoriske øvinger må vær godkjent

Statistikk

To av tre innleveringer må være godkjent før det gis anledning til å ta eksamen

Eksamen og vurdering

Samlet vurdering (VS), Bokstavkarkater.

Beregningsorientert programmering (50%)

2 karaktergivende digitale flervalgstester (e-test) under tilsyn; hjelpemidler opplyses spesifikt for hver test. Ved manglende vurdering på en av 2 e-tester må begge tester tas pånytt i neste kontinuasjonsperiode. Vurderingen vektes i forhold til vekttall med 3/5 på Modul 1 og 2/5 på modul 2.

Bokstavkarakter.

Statistikk (50%)

3 timers skriftlig eksamen

Godkjente hjelpemidler:

Bokstavkarakter.

Både vurdering fra Beregningsorientert programmering og Statistikk må ha ståkarakter for å få karakter i emnet.

Kontinuasjons­eksamen

Ved stryk i deler er det tilstrekkelig med kontinuasjon i deler med stryk. Tidspunkt for kontinuasjon følger eksamensforskriftene og publiseres særskilt.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen statistikk 26.11.2018;E-test 1 beregningsorientert programmering 28.11.2018;E-test 2 beregningsorientert programmering 28.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Forbehold om endring.

Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning av Arild Wikan og Ørjan Kristensen,

MATLAB: Moduler publisert på LMS

Excel: Moduler publisert på LMS