Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet er delt i to deler;


Hva lærer du

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer forelesing og 46 timer øving.

Eksamen

Mappeevaluering bestående av

Til slutt gis én samlet karakter etter en helhetsvurdering av alle delene i mappen. Bokstavkarakter A- F.

Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester. Studenter med gyldig forfall fra en av delene trenger bare ta utsatt eksamen i den aktuelle delen.

Studenter som ikke har bestått faget tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen vil omfatte både digital hjemmeeksamen og skriftlig 4-timerseksamen.

For å få tilgang til skriftlig eksamen må 5 av 6 obligatoriske øvinger være godkjent, og digital hjemmeeksamen må være levert.


Dato for eksamen

Skriftlig 12.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Oppgis ved studiestart
Undervisning Høst 2018
Forelesninger uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Automasjon gr. 1 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Drone gr. 2 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Nautikk, Sikkerhet og miljø, Prosessteknologi, VVS gr. 3 uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Automasjon gr. 1 uni.lekt. Sindre Hellan
uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Drone gr. 2 uni.lekt. Sindre Hellan
uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Nautikk, Sikkerhet og miljø, Prosessteknologi, VVS gr. 3 f.aman. Ida Friestad Pedersen
uni.lekt. Oddmar Rune Eiksund
Ekstragruppe Statistikk f.aman. Ida Friestad Pedersen