Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

MDA-1007 Medier, kommunikasjon og brukere - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelor i medieproduksjon. Tilbys også som enkeltemne hvis det er ledige studieplasser.

Innhold

Innføring i medievitenskapelige perspektiver og metoder, mediehistorie og ny mediehverdag. Innføring i makt- og kulturbegrepet i sammenheng med massekommunikasjon.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 9199 - enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

KUNNSKAP

FERDIGHETER

GENERELL KOMPETANSE


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsmetoder:

Forelesninger etter fast uketimeplan.

Problembasert læring.

Selvstendig arbeid med arbeidskrav både individuelt og i grupper.

Muntlige framlegg i grupper

Veiledning både individuelt og i grupper


Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav: 

Generelt oppmøtekrav på 75 % for å kunne framstille seg til eksamen. Enkelte workshops vil ha 100 % oppmøtekrav.

Ulike muntlige, skriftlige og praktiske arbeidskrav gjennom hele undervisningsperioden.

Arbeidskrav vurderes som Godkjent/Ikke godkjent.

Eksamen: 

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet 5 dager.

Bokstavkarakterer A - F. E er laveste beståtte karakter. F er stryk.

Kandidater som får karakteren F kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Dato for eksamen

Home exam utlevering 10.12.2018 innlevering 14.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

MED13_06 Medier, kommunikasjon og brukere 10 stp
Undervisning Høst 2018
Forelesninger uni.lekt. Elin Johansen