Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

MFA-2011 Skipshydrodynamikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten kan:

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og evt. engelsk

Undervisning

Forelesning 48 timer. Obligatoriske regneøvinger og datalab.

Eksamen

Muntlig eksamen

Bokstavkarakter A - F.

75% av obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Emnet overlapper disse emnene

MFA-2002 Skipsteknologi - hydrodynamikk med framdrift 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart.
Undervisning Høst 2018
Forelesning prof. Egil Pedersen
stip. Brian James Murray
Øving prof. Egil Pedersen
stip. Brian James Murray