Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2018

MUS-1507 Lytting og gehør 1A - 5 stp


Ansvarlig fakultet

Det kunstfaglige fakultet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Lytting og gehør 1A er et støttefag for utøvende og pedagogiske emner.

Emnet fokuserer på: 

- aktiv lytting, memorering, strukturering og begrepsliggjøring av musikalske forløp 

- lesing og skriving av melodi, rytme og harmonikk 

- å oppfatte tonalt sentrum/tonalitet

-  indre musikalsk forestillingsevne


Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte.

Kunnskap

- om grunnleggende lyttestrategier og notelesing. 

Ferdigheter

- Kunne danne seg en indre forestilling av et musikalsk forløp 

- Kunne lese og skrive melodiske og rytmiske forløp 

- Kunne analysere enkle harmoniske forløp auditivt

Generell kompetanse

- Ha et bevisst forhold til lytting og gehør i eget arbeid med musikk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over ett semester med ukentlig undervisning i grupper på inntil 6 studenter.

Eksamen

Eksamen/vurdering:

Eksamen består av fire deler: Skriftlig rytmediktat, skriftlig melodidiktat, muntlig rytmelesing og muntlig melodilesing. Vurderes med Bestått/Ikke bestått

Kontinuasjon påfølgende semester i de delene av eksamen som ikke er bestått.


Dato for eksamen

Skriftlig rytmediktat 06.12.2018;Skriftlig melodidiktat 06.12.2018;Muntlig rytmelesing 06.12.2018;Muntlig melodilesing 06.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2018
Forelesninger felles uni.lekt. Vidar Alvestad
uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
LYGE 1A Gr. 1 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
LYGE 1A Gr. 2 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
LYGE 1A Gr. 3 Klassisk uni.lekt. Maria Medby Tollefsen
LYGE 1A Gr. 4 Rytmisk uni.lekt. Vidar Alvestad