Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

ITE1845 Kommunikasjonsteknikk - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Innhold

Generelt om kommunikasjonssystem: informasjon, båndbredde, signal- og Fourieranalyse, forvrengning, støy. Spektrumanalysatoren, superheterodynmottaker, målemetoder for signalanalyse. AM og FM: modulasjon og demodulasjon inkl. kretsløsninger, spektralanalyse, FM-stereo, frekvensdelingsmultipleks. Pulsmodulasjon, digital modulasjon, koding, PCM, deltamodulasjon, tidsdelingmultipleks, linjekoding, feildeteksjon. Transmisjonslinjeteori: signalutbredelse, s-parametre, refleksjon, standbølge, impedanstilpasning, Smith-diagrammet. Trådløs kommunikasjon intro: spredt spektrum, romdelt multipleks (SDMA), bølgeutbredelse, refleksjon/diffraksjon, antenner, antenneforsterkning, link budsjett. satellittkommunikasjon. Mikrobølgeteknikk: oversikt komponenter inkl. bølgeledere.

Søknadsfrist

1. juni

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskaper: IGR1518 Matematikk 1 - 3 termin, IGR1600 Matematikk 1, IGR1601Matematikk 2, ITE1835 Elektrisitetslære og ITE1885 Analog og digital elektronikk.


Hva lærer du

Kunnskaper om

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratoriearbeid.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

Godkjent 6 st laboratorieoppgaver.

Godkjent 3 st innleveringer

Eksamen og vurdering

Sluttkarakteren er en samlet vurdering av obligatorisk arbeid og skriftlig avsluttende eksamen som gir en bokstavskarakter.

Ekstern deltagelse ved utforming av eksamensoppgaver og sensorveiledning

Kontinasjons­eksamen

Det gis kontinuasjonsadgang i faget.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 12.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Jeffrey S. Beasley & Gary Miller: Modern Electronic Communication, 9 utg
Undervisning Vår 2018
Forelesning f.lekt. Stig Arne Bjørk