Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Innhold

Faglig innhold:


Opptakskrav

3-årig bachelorgrad.

Søknad om opptak registreres her: EVU-web


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 

Ferdigheter

 

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisnings ¿ og arbeidsformer:

 

Læringsaktiviteter:

Studiet vil bestå av nettstudier, studiesamlinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studentenes egne erfaringer vil trekkes inn i ¿ og være sentrale i undervisningen.Selvstudier utgjør en vesentlig del av studiet. Digital teknologi tas i bruk via nettressurser som video, tekst, lenker, oppgaver og deltakelse i diskusjonsforum.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Det kreves 80 % tilstedeværelse ved studiesamlingene. Ved fravær utover 20 % må studenten levere inn et alternativt arbeidskrav. Krav om tilstedeværelse begrunnes med at studenten får mulighet til å tilegne seg kompetanse som er en del av formålet med emnet, og som studenten ikke kan tilegne seg kun ved å lese pensum og/ eller ta eksamen. Veiledning er et ferdighetsfag. Kunnskap og ferdigheter innen veiledning utvikles gjennom å praktisere, diskutere og reflektere over veiledningspraksis.

2.
a) Studenten skal gjennomføre minimum 3 veiledningssamtaler med student/medstudent i emnet eller
kollega (ikke pasient).
b) Studenten skal utarbeide, dokumentere og reflektere over egne utviklingsmål.

Dette (a og b) dokumenteres i et arbeidskrav som skal leveres innen angitte frister og være godkjent av emneansvarlig. Maks 2000 ord (4 sider).

Studenter som ikke oppfyller arbeidskrav mister retten til å framstille seg til eksamen.

Eksamen tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) og bygger på arbeidskravene og læringsaktiviteter i studiesamlingene. Før tredje studiesamling (muntlig eksamen) vil studentene legge frem video av en veiledningssamtale som utgangspunkt for diskusjon, refleksjon og tilbakemeldinger i muntlig eksamen.

 

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Undervisning Vår 2018
Studiet er i hovedsak nettbasert via Canvas: https://uit.instructure.c