Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

MS527 Skipsteknologi 10 stp

Innhold


Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Søknadskode 9391

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har:

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

48 timer forelesning, 28 timer regneøvinger og laboratorieøvinger hver på -18 timer.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.


Dato for eksamen

Skriftlig eksamen 07.06.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Oppgis ved studiestart.