Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2018

BED-2024 Regnskapsorganisering og regnskapsførers rolle - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset er siktet inn på alle som har befatning med produksjon og oppfølging av regnskap som finansiell informasjon for beslutninger. Kurset omfatter hele prosessen fra organisering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til innsamling, bearbeiding og rapportering av opplysninger for regnskaps- og økonomistyringsformål.  

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

 

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må semesteroppgaven være godkjent. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). 

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen for nettbaserte emner arrangeres i Alta og Tromsø.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve Alta 29.05.2018;Skriftlig prøve Tromsø 29.05.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2024F God regnskapsføringsskikk og regnskapsførers rolle 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Vår 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Gunnar Ottesen