Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2017

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorik i studieretning russisk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består i arbeid med russiske tekster av middels vanskegrad og forelesninger/øvelser i grammatikk.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Forkunnskapskrav: RUS-1001 Russisk grunnkurs 2


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen begynner etter at studentene er kommet hjem fra studieopphold i St. Petersburg (ca. uke 40), og omfatter undervisning i grammatikk og tekstarbeid. Det gis skriftlige grammatikkøvelser ukentlig, og i forbindelse med tekstarbeidet får studentene muntlig praksis.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres hvert tredje år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Eksamen består av:

I vurderingen teller oversettelse 30 % og grammatikk 70 %.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig prøve 04.12.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum

Grammatikk

Bach Nielsen, Erik (2003) Grammatika: russisk grammatik. København: Gyldendal. Denne boken kan du kjøpe på Akademisk kvarter, og den er også tilgjengelig på universitetsbiblioteket. Følgende deler er pensum:

Kompendium: Små ord. (8 sider) Dette finner du på Fronter.

Tekstarbeid

Korte artikler fra russisk presse som angitt i planen ovenfor.

De skjønnlitterære tekstene og artiklene finner du på Fronter.

 

 

 

 

Undervisning Høst 2017
Forelesning Skoleeksamen: 4. desember. Eksamensdato er foreløpig og kan bli forandret

f.aman. Svetlana Sokolova