Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

KJE-1005 Grunnleggende fysikalsk kjemi: Kvantekjemi, termodynamikk og kinetikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Teoretisk og praktisk. Emnet er tilgjengelig som enkeltemne eller valgemne uavhengig av studieprogram. Emnet tilbys med forbehold om at et minimum antall studenter registrerer seg for emnet.

Studiepoengreduksjon

K-140 Fysikalsk kjemi I 10 stp

Innhold

Fysikalsk kjemi fokuserer på kjemiske problemstillinger med metoder og lover fra fysikken og omfatter «termodynamikk», «kvantemekanikk» og «kinetikk». Termodynamikk (fra gresk: ¿¿¿¿¿ = "varme", og ¿¿¿¿¿¿¿ = "kraft") ble utviklet for å beskrive prosesser som omdanner energi fra høy temperatur til mekanisk arbeid, og er vesentlig for forståelsen av f. eks. energi og likevekt av kjemiske reaksjoner. Kvantekjemi er den grunnleggende teori bak beskrivelsen av atomer, molekyler og hvordan deres elektroner forårsaker kjemisk egenskaper.  Kinetikk (¿¿¿¿¿¿¿: "bevegelse") forklarer og beskriver matematisk hvor rask kjemiske prosesser foregår (alt fra eksplosjonshastighet til bergartdannelse over flere millioner år).  Videre forklarer termodynamikken om (og hvilke) kjemiske reaksjoner som skjer, kinetikk beskriver reaksjonshastighet, og kvantekjemi forklarer opprinnelsene av begge to ut ifra egenskaper av molekyler og deres elektroner. Statistisk mekanikk gir oss sammenhengen mellom mikroskopiske og makroskopiske egenskaper til systemene vi studerer. Følgende tema blir gjennomgått:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten Matematikk (R1+R2) eller Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).

Søknadskode 9336 enkeltemner i realfag.

For opptak fra og med studieåret 2018/2019 gjelder følgende opptakskrav:
Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk (R1+R2) og i tillegg Fysikk (1+2) eller Kjemi (1+2) eller Biologi (1+2) eller Informasjonsteknologi( 1+2) eller Geologi (1+2) eller Teknologi og forskningslære (1+2).


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal få grunnleggende og matematiske kunnskaper innen termodynamikk, kinetikk, og kvantekjemi, og etter fullført kurs skal studentene:

Ferdigheter Studenten skal kunne:

Kompetanse: Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket vil være norsk. Pensumlitteraturen vil hovedsakelig være på engelsk.

Undervisning

36 timer forelesninger, 18 timer seminarer og 24 timer praktisk laboratoriearbeid (4 øvelser).

Eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig eksamen (5 t). Bokstavkarakterer (A-F). Adgang til eksamen forutsetter godkjent laboratoriekurs.

Kandidater som får karakteren F (stryk) kan melde seg opp til kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


Dato for eksamen

En skriftlig prøve 02.06.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum vil offentliggjøres senere og i god tid før oppstart av studiesemester.