Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur - 15 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i NTNUs bachelor i spansk. Det kan tas som enkeltemne.

Emnet er en del av de obligatoriske emnene som kvalifiserer studenter til opptak på master i spansk språk / master i spansk litteratur.


Innhold

Studentene vil etter gjennomføring av kurset ha forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk til et nivå C1.

Emnet gir studentene:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: SPA-1011, SPA-1110, SPA-1111, eller tilsvarende emner i spansk språk og litteratur (som NTNUs SPA-1102, SPA-1301 og SPA-1402)

Studenter som ikke har studert spansk ved Universitetet i Tromsø (eller ved tidligere Høgskolen i Tromsø), må søke om vurdering av sine tidligere spansk studier. Søknad med vedlagt karakterutskrift, emnebeskrivelser og fullstendig pensum i alle emner sendes innen søknadsfristen til fakultetet.

Søknadskode 5199- nettbaserte- og desentraliserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytt:

Kunnskaper:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten:

Kompetanse:

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk, med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er spansk.


Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nettbasert, med 1 samling på NTNU.

Studentene må jobbe aktivt på egen hånd med tekstlesing, oppgaveløsning og snakketrening.

Undervisningsmåten er både teoretisk (30%) og praktisk (70%). Teori og praksis er fast tilknyttet emnet, i form av øvelser, tekstkommentarer, og skriftlige oppgaver.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må godkjennes av faglæreren.

Eksamen:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SPA-2111 Sentrale verk i spanskspråklig litteratur 7.5 stp

Pensum

PRIMÆRTEKSTER:

SPRÅK:

I tillegg vil material som blir lagt ut på Class Fronter i løpet av kurset være pensum.


LITTERATUR:

LITTERATUR (Anbefalt sekundærlitteratur)

Bøkene fås kjøpt hos Akademika (Tromsø).

Pensumlitteraturen og anbefalt sekundærlitteratur finnes også på Universitetsbiblioteket (online utgaver via https://vpn.uit.no ) Kontakt med fagreferenten Helene N. Andreassen (Tlf.: 77 64 57 35, e-post: helene.n.andreassen@uit.no).

Undervisning Vår 2017
Forelesning Nettbasert undervisning via Fronter

Hjemmeeksamen Oppgave utlevering: 22. mai. Innlevering: 30. mai i wiseflow