Skriv ut Lukk vindu


 

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Fakta

Varighet:
Studiepoeng:80
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen.
Søknadsfrist:11. august/1.desember
Søknadskode:9371

Beskrivelse av studiet

Videreutdanningen består av totalt 9 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad og er på masternivå.

Hvert semester tilbys det to emner og man kan velge om man ønsker å ta begge eller bare ett emne. Emnene tilbys i ulik rekkefølge. Etter 1. mars/1. september blir det lagt ut lenke i fanen "Mer informasjon om studiet" til emnekatalogen på nett med informasjon om hvilke emner som tilbys gjeldene vår/høst. I emnebeskrivelsen finner man informasjon om emnets innhold, undervisning og eksamen.

De 9 emnene er:


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst)
2. sem. (vår)
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
6. sem. (vår)
7. sem. (høst)
8. sem. (vår)
9. sem. (høst)
10. sem. (vår)

Hva lærer du?

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Undervisning og eksamen

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 90 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger à tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk