Skriv ut Lukk vindu


 

Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk

Fakta

Varighet:
Studiepoeng:80
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Se opptakskrav i studiebeskrivelsen.
Søknadsfrist:1. juni/1. desember
Søknadskode:9371

Beskrivelse av studiet

Videreutdanningen består av totalt 9 valgfrie emner. Alle emnene tilbys ved UiT, Harstad og er på masternivå.

Hvert semester tilbys det to emner og man kan velge om man ønsker å ta begge eller bare ett emne. Emnene tilbys i ulik rekkefølge. Etter 1. mars/1. september blir det lagt ut lenke i fanen "Mer informasjon om studiet" til emnekatalogen på nett med informasjon om hvilke emner som tilbys gjeldene vår/høst. I emnebeskrivelsen finner man informasjon om emnets innhold, undervisning og eksamen.

De 9 emnene er:


Hva lærer du?

Videreutdanningen har som mål å imøtekomme det økende behovet for spesialpedagogisk kompetanse i barnehage, skole, og innen helse- og omsorgssektor.

Undervisning og eksamen

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium som kan gi inntil 90 studiepoeng. Emnene er organisert med to samlinger à tre dager over ett semester og avsluttes med hjemmeeksamen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk