Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

BED-2113 Finansiering og investering, Videregående - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet er mulig å ta som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

I dette emnet kommer vi inn på ulike tema som risiko og avkastningskrav, investering under usikkerhet, markedseffisiens, dividendepolitikk, kapitalstruktur, opsjoner, gjeldsinstrumenter, risikostyring og internasjonal finans.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten forstå og kunne anvende ulike teorier og modeller i sentrale problemstillinger innenfor finans og investering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene levere 1 innleveringsoppgave som skal godkjennes av faglærer før endelig eksamen kan avlegges.

Vurderingsordninger

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter. (A-E, med F som stryk)

 

Eksamen avholdes i Harstad.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 04.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Harstad uni.lekt. Ørjan Fosdahl Kristensen