Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

BED-2024 Regnskapsorganisering og regnskapsførers rolle - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset er siktet inn på alle som har befatning med produksjon og oppfølging av regnskap som finansiell informasjon for beslutninger. Kurset omfatter hele prosessen fra organisering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til innsamling, bearbeiding og rapportering av opplysninger for regnskaps- og økonomistyringsformål.  

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

 

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen (teller 100 %). Eksamen arrangeres i Tromsø og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. For å få avlegge eksamen må semesteroppgaven være godkjent. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). 


Dato for eksamen

En skriftlig prøve Alta 30.05.2017;En skriftlig prøve Tromsø 30.05.2017

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

BED-2024F God regnskapsføringsskikk og regnskapsførers rolle 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller kan oppgis og kjøpes ved henvendelse til bokhandelen Akademika i Tromsø / Tromso@akademika.no
Undervisning Vår 2017
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta f.lekt. Gunnar Ottesen