Skriv ut Lukk vindu


 

Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:0
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:Narvik: 4530
Alta: 4531
Bodø: 4532
Kirkenes: 4534 (med forbehold om oppstart)

Beskrivelse av studiet

har tilbud om 1-årig Realfagskurs.

Søkere som har generell studiekompetanse og bare ønsker å ta realfagene kan søke opptak til dette studiet, som består av kun matematikk og fysikk over to semester.

Realfagskurset går over to semester og følger Forkurset for ingeniør og sivilingeniør sin timeplan i matematikk og fysikk. Timetallet utgjør ca 20 uketimer (ca. 60%) mens fullt Forkurset har et timetall på 33 uketimer. Søknad om støtte i Lånekassen må merkes med at studiet tas på deltid.

Ved studiested Narvik er et er oppmøteplikt på realfagskurset. Vi stiller krav til studentene våre men vi får uttelling i form av lav strykprosent i realfag på nasjonale eksamener.

Realfagskurset gir deg fordypning i realfag som sammen med generell studiekompetanse dekker HING-kravet tilsvarende R1+R2 og FYS1 på videregående skole, det vil si at det kvalifiserer for opptak ved alle landets ingeniør og sivilingeniørstudier.

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TEK-0512 Matematikk Forkurs - 37 stp. TEK-0513 Fysikk Forkurs - 22 stp.

Hva lærer du?

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i de ulike fagene i gjeldende studieplan.


Undervisning og eksamen

Undervisning
På et studieår som går over et høst- og vårsemester, tar du 5 emner med følgende fordeling på et helt studieår.

-Matematikk: 37,5 %
-Fysikk: 22,5 %

Undervisningsopplegg varierer mellom studiesteder. Det kan du lese mer om under info for hvert studiested.
I realfag er det økter med undervisning og oppgaveregning.
For alle emner er obligatoriske innleveringer en del av arbeidskravet.
For Alta, Bodø og Narvik er møteplikt på 80% en del av arbeidskravet.

Vurdering og eksamen

Oppbygging av endelig karakter i hvert emne varierer mellom studiestedene

Tromsø

Narvik, Alta, Bodø, Kirkenes

Se detaljert beskrivelse av undervisning og vurdering av emnene i gjeldende studieplan.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

For informasjon om jobbmuligheter, se under de aktuelle ingeniørutdanningene.

Videre studier

Bestått matematikk og fysikk fra Forkurs realfag sammen med generell studiekompetanse kvalilserer for opptak til landets ingeniør- og sivilingeniørstudier.