Skriv ut Lukk vindu


 

Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:0
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:Narvik, Alta og Bodø: 15. april
Søknadskode:
Narvik: 4530
Alta: 4531
Bodø: 4532

Beskrivelse av studiet

Narvik, Alta, Bodø har tilbud om 1-årig Realfagskurs.

Søkere som har generell studiekompetanse og bare ønsker å ta realfagene kan søke opptak til dette studiet, som består av kun matematikk og fysikk over to semester.

Realfagskurset går over to semester og følger Forkurset for ingeniør og sivilingeniør sin timeplan i matematikk og fysikk. Timetallet utgjør ca 22 uketimer (ca. 67%) mens fullt Forkurset har et timetall på 33 uketimer. Søknad om støtte i Lånekassen må merkes med at studiet tas på deltid.

Det er oppmøteplikt på realfagskurset.

Realfagskurset gir deg fordypning i realfag som sammen med generell studiekompetanse dekker HING-kravet tilsvarende R1+R2 og FYS1 på videregående skole, det vil si at det kvalifiserer for opptak ved alle landets ingeniør og sivilingeniørstudier.

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

FORKURS GENERELT

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

MATEMATIKK

Faget har et arbeidsomfang tilsvarende 40 % av et helt studieår (forutsetter at studentene har matematikken fra yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring).

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

FYSIKK

Faget har et arbeidsomfang tilsvarende 25 % av et helt studieår.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

For informasjon om jobbmuligheter, se under de aktuelle ingeniørutdanningene.