Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2016

RUS-2021 Media og mediespråk i dagens Russland - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er åpent for alle studenr på 2000-nivå i bachelorgradene språk og litteratur, studieretning russisk; russlandsstudier; og studieretning russisk i lektorutdanningen, trinn 8-13.

Innhold

Emnet gir en oversikt over den aktuelle russiske mediehverdagen fra presse via kringkasting til nettbaserte media. På denne bakgrunn gis det innsyn i de ulike, aktive språklige og retoriske sjangre i det russiske mediebildet. Det arbeides praktisk med et bredt spekter av russiske sakprosatekster (skriftlige og muntlige) av normal vansklighetsgrad, fra vitenskapelig sakprosa, via kronikker og debattinnlegg, essays og kommentarartikler til aktuelle nyhets- og debattprogrammer, internettfora og blogger.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

 

Anbefalte forkunnskaper:

Det er en forutsetning for å kunne følge kurset at studentene har leseferdigheter i russisk på et relativt godt nivå. Det anbefales derfor at studentene som tar emnet har bestått eksamen i RUS-1025 Russisk grammatikk og tekst.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studentene har:

Ferdigheter:

Studentene kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, engelsk og russisk. Eksamensspråk er norsk og  russisk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, praktisk tekstarbeid, øvelser og diskusjon.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav skal være gjennomført og godkjent senest 3 uker før eksamen.

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig 30.11.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.

Undervisning Høst 2016
Første forelesning: Tirsdag 25. augsut kl. 14:15
Forelesning stip. Åsne Øysteinsdotter Høgetveit
stip. Arve Hansen
prof. Andrei Rogatchevski