Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

FRA-2221 Fransk kultur II - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i bachelorgraden i språk og litteratur med studieretning fransk.

Undervisningen forutsetter at man har tatt en årsenhet i fransk på universitetsnivå


Innhold

Emnet skal gi en fordypning i ett bestemt emne innen fransk kulturkunnskap. Innholdet vil variere avhengig av hvem som foreleser. Eksempler på emner kan være en region, en historisk periode, sosiale og kulturelle strømninger, frankofoni osv.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Studenten har:

 

Ferdigheter:

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Fransk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, muntlige innlegg.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen

Eksamenbestår av:

Oppgaven skal besvares på fransk. Bokstavkarakterer (A-F), der F er stryk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

FRA-202 Fransk mellomfagstillegg, særpensum 10 stp

Pensum

Undervisning Vår 2017
Forelesning Første forelesning:

uni.lekt. Claude Rouget
Hjemmeeksamen Hjemmeeksamen: Utlevering 18. mai og innlevering 26. mai