Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2017

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, Kunnskap, etikk, politikk og natur. Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 9-12 uker og består av forelesninger (2 t pr. uke) og seminarer (3 t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.

Kvalitetssikring av emnet: Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skrftlig eller muntlig.  Denne evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Arbeidskrav: 75% oppmøte på seminarundervisning er forutsetning for å kunne framstille seg til eksamen.

Eksamen/vurdering:

Mappeevaluering som består av en hjemmeeksamen (semsesteroppgave) på 5 sider (2000 ord) og en muntlig prøve.

For å bestå eksamen må begge delene være bestått.

Oppgaven og muntlig vurdering vurderes under ett, og det gis en samlet karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Kontinuasjonseksamen: Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen.


Emnet overlapper disse emnene

FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Pensum

Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013.

NB! Det er vesentlege endringar i boka i høve til prøveutgåva frå 2012, slik at prøveutgåva ikkje egnar seg som pensumbok. I tillegg kjem kopisamlingar spesifikk for kva ein jobbar med i seminargruppa.

Jussgruppene har eige pensum: Anfinsen, R. og Christensen E. (red.): Menneske, natur og samfunn, Universitetsforslaget 2013:

·         Kap. 1: Hva er mennesket? ·         Kap. 2: Kunnskap ·         Kap. 3: Etikk

Kolflaath, Eivind: Språk og argumentasjonsteori med eksempler fra juss. Bergen 2003. Kopisamling FIL-0700, Examen philosophicum, Juss-grupper.

Pensum får du kjøpt på universitetets bokhandel, Akademika.

Undervisning Vår 2017
Orienteringsmøte: 12. januar 2017 kl.09.15 i AUD I, Teorifagbygget. For master i lærerutdanning 1.-10. trinn er første oppmøte: , kl. , Mellomv. 110. Nærmere detaljer i timeplan på nett.
Forelesning Orienteringsmøte: Torsdag 12. januar 2017, kl. 09.15, Aud 1

uni.lekt. Tor Ivar Hanstad
Første gang: 13. januar 2017

Forelesning Første gang: 13.januar 2017 kl.08.15 Teorifagbygget AUD I

Forelesning - kun for master i lærerutdanning uni.lekt. Tor Ivar Hanstad
Første gang:

Forelesning/seminar Harstad uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
Første gang: 20.01.

Seminar Hver student melder seg på og følger én og samme gruppe gjennom hele semesteret. Gruppetilhørighet avhenger av hvilket studieløp du har planlagt. Se under den enkelte gruppe. Seminarundervisninga er obligatorisk.

Første gang: Se under den enkelte gruppe.

HS-1- Y Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-1 - Y er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 19. januar 2017

HS-2 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-2 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

stip. Magnus Skytterholm Egan
Første gang: 19. januar 2017

HS-3 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-3 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.lekt. Arne Overrein
Første gang: 19. januar 2017

HS-4 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-4 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 19. januar 2017

HS-5 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-5 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

uni.lekt. Jonas Eivind Jensen
Første gang: 19. januar 2017

HS-6 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-6 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang: 19. januar 2017

HS-7 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-7 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 19. januar 2017

HS-8 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-8 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

stip. Magnus Skytterholm Egan
Første gang: 19. januar 2017

HS-9 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-9 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.lekt. Arne Overrein
Første gang: 19. januar 2017

HS-10 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-10 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 19. januar 2017

HS-11 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-11 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

uni.lekt. Jonas Eivind Jensen
Første gang: 19. januar 2017

HS-12 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-12 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

prof. Michael Paul Morreau
Første gang: 19. januar 2017

HS-13 - Humaniora/språk og samfunnsfag, og lektorutdanning HS-13 er beregnet på samfunnsfag- og humaniorastudenter, og studenter på lektorutdanning i språk og samfunnsfag.

Første gang: 19. januar 2017

LU-1 - Lærerutdanningen 5-10 trinn Kun for lærerutdanningen

uni.lekt. Jens Breivik
Første gang:

LU-2 - Lærerutdanningen 5-10 trinn Kun for lærerutdanningen

prof. Erik Lundestad
Første gang:

LU-3 - Lærerutdanningen Kun 1.-7. trinn Kun for lærerutdanningen - Kun 1.-7.trinn

uni.lekt. Jens Breivik
Første gang:

LU-4 - Lærerutdanningen Kun 5.-10.trinn Kun for lærerutdanningen - Kun 5.-10.trinn

uni.lekt. Øystein Daae Gjertsen
Første gang:

LU-venteliste Kun for lærerutdanningen

PØF-40 Studenter på bachelor-programmet i politikk, øk. og filosofi Studenter på bachelor-programmet i politikk, økonomi og filosofi

uni.lekt. Jens Breivik
Første gang: 16. januar 2017

E-50 - CAMPUS ALTA - Engelsk Kun for studenter - Arctic Adventure Tourism - Bachelor

uni.lekt. Tor Ivar Hanstad
f.aman. Steffen Borge
Første gang: mandag 23. januar 2017

Økonomi - 51 Kun for Økonomi

uni.lekt. Jonas Jakobsen
Første gang: 16. januar 2017

Økonomi - 52 Kun for Økonomi

uni.lekt. Jonas Eivind Jensen
Første gang: 16. januar 2017

Økonomi - 53 Kun for Økonomi

uni.lekt. Jonas Jakobsen
Første gang: 16. januar 2017

Økonomi - 54 Kun for Økonomi

uni.lekt. Jonas Eivind Jensen
Første gang: 16. januar 2017

Økonomi - 55 Kun for Økonomi

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 17. januar 2017

Økonomi - 56 Kun for Økonomi

f.aman. Steffen Borge
Første gang: 17. januar 2017

Økonomi - 57 Kun for Økonomi

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 17. januar 2017

Økonomi - 58 Kun for Økonomi

f.lekt. Arne Overrein
Første gang: 17. januar 2017

Økonomi - 59 Kun for Økonomi

uni.lekt. Trine Antonsen
Første gang: 17.januar 2017

Økonomi - 60 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 61 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 62 Kun for Økonomi

Første gang:

Økonomi - 69 - venteliste Kun for Økonomi

Første gang:

NT-81 - NT-fak Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Steffen Borge
Første gang: 18. januar 2017

NT-82 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 18. januar 2017

NT-83 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang: 18. januar 2017

NT-84 - NT-fak. Beregnet for studenter på NT-fak

prof. Erik Lundestad
Første gang: 18. januar 2017

SI-87 - Sivilingeniører uni.lekt. Jonas Eivind Jensen
Første gang: 18. januar 2017

NT-85 - NT-fak Venteliste uni.lekt. Trine Antonsen
Første gang:

FLY-90 prof. Michael Paul Morreau
Første gang mandag 16. januar 2017

ID-88 Kun for bachelor i idrett i Tromsø

uni.lekt. Trine Antonsen
Første gang: 16.01.2017

ID-89 Venteliste Kun for bachelor i idrett i Tromsø

Første gang:

HS-197 - CAMPUS Harstad Kun for studenter Campus Harstad. Harstad har eget opplegg.

uni.lekt. Rigmor Hansen Aarrestad
Eksamen Eksamen vår 2017: Innlevering 8. mai kl. 13.00 : Muntlig HSL-fak uke 22 : Muntlig øvrige fak. uke 21