Skriv ut Lukk vindu


 

Videreutdanning i rus og psykisk helse

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3080

Beskrivelse av studiet

Emnet gir kunnskap om sentrale problemstillinger innenfor fagområdet rus og psykiskhelse. Forståelse for ruslidelser, og kunnskapsbasert praksis i møte med personer med rusmiddelproblemer blir belyst.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-6102 Rus og psykisk helse - 30 stp.
2. sem. (vår)

Hva lærer du?

Gjennomført studie vil gi et grunnlag for å delta i arbeidet med rusproblematikk i ulike deler av helse og velferdssektoren.

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager. Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene.
Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Det forventes stor grad av selvstudie, og at studentene møter forberedt til samlingene.

Undervisningen gis på nordisk språk. Eksamensspråk er norsk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk