Skriv ut Lukk vindu


 

Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:
Opptakskrav:Se nedenfor
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:6071

Beskrivelse av studiet

UIT campus Narvik tilbyr videreutdanningsstudium i Praktisk økonomi og ledelse.

Studiet er en ettårig videreutdanning som undervises på fulltid ved studiested Narvik. Det arbeides hele tiden med eksempler/oppgaver fra små og mellomstore bedrifter i landsdelen slik at de enkelte fag gjøres relevante og konkrete.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester Høst

Eller

2.semester Vår

Hva lærer du?

Læringsutbytte

 

Kunnskap

En med praktisk økonomi og ledelse har:

 

Ferdigheter

En med praktisk økonomi og ledelse kan:

 

Generell kompetanse

En med praktisk økonomi og ledelse:


Undervisning og eksamen

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid og gruppepresentasjoner. Det vil også tilbys faglige seminarer eksklusivt for studenter på Praktisk økonomi og ledelse.

 

 

Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper innenfor alle emner evalueres. Evalueringsformene kan være prosjektarbeid, hjemmeeksamen, gruppeeksamen eller individuell eksamen. Det benyttes i hovedsak bokstavkarakterer.


Jobbmuligheter

De aller fleste som tar dette etter - / videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift, mens noen tar videreutdanning ved Siviløkonomutdanningen/Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.

Videre studier

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.