Skriv ut Lukk vindu


 

Videreutdanning om vold i nære relasjoner

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag
Søknadsfrist:20. april
Søknadskode:3085

Beskrivelse av studiet

Emnet gir kunnskaper om sentrale problemstillinger innenfor fagområdet vold i nære relasjoner:

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-6100 Vold i nære relasjoner HVA4100 Vold i nære relasjoner HVA4095 Vold i nære relasjoner og voldshandtering og behandling av voldsutøver
2. sem. (vår) HVA4096 Fordypningsoppgave i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk

Hva lærer du?

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisning og eksamen

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager.
Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene. Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Det forventes stor grad av selvstudie.

Undervisningen gis nordisk språk. Eksamensspråk er norsk.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk