Skriv ut Lukk vindu


 

Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling

Fakta

Varighet:2 Semestre
Studiepoeng:30
Gradsnavn:
Opptakskrav:Bachelorgrad eller tilsvarende innen helse og sosialfag
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:3084.

Beskrivelse av studiet

Emnet gir kunnskaper om sentrale begreper og problemstillinger innenfor fagområdet traumebehandling og krisehåndtering.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HEL-6101 Krisehåndtering og traumebehandling - 30 stp.
2. sem. (vår)

Hva lærer du?

Etter fullført emne har kandidaten følgende læringsutbytte definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Ferdigheter

Generelle kompetanse:


Undervisning og eksamen

Emnet strekker seg over to semestre. Det avvikles fem samlinger av tre dager.

Det vil bli benyttet nettbasert kontakt med studentene mellom samlingene.

Under samlingen vil undervisningen ta form av både forelesninger, gruppearbeid og studentarbeid. Enkelte forelesninger kan bli streamet til studiestedet. Det forventes stor grad av selvstudie.

Undervisningen gis nordisk språk. Eksamensspråk er norsk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk