Skriv ut Lukk vindu


 

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:0
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:

a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller
b) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år, eller
c) generell studiekompetanse.

Søknadsfrist:Narvik, Alta og Bodø: 15. april
Søknadskode:
Narvik: 4500
Alta: 4501
Bodø: 4502

Beskrivelse av studiet

Vi tilbyr 1-årig Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta og Bodø*

1-årig forkurs er et kvalifiseringsår til ingeniør- /sivilingeniørutdanninger. Forkurset passer for de som har yrkesfaglig studieretning fra videregående skole, eller for de som ikke har tilstrekkelig teoretisk bakgrunn fra videregående skole - som voksne med lang arbeidserfaring.

Studiets innhold:

Matematikk: totalt 435 timer
Fysikk: totalt 270 timer
Kommunikasjon og norsk: totalt 270 timer
Teknologi og samfunn: totalt 110 timer

Emnene er på nivå med videregående skole, og gir ikke uttelling i form av studiepoeng.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke Realfagskurs. UiT tilbyr Realfagskurs på deltid over to semester i Narvik, Alta og Bodø* og fulltid over ett semester (vår) i Tromsø.

*Tilbudet i Bodø lyses ut med forbehold om finansiering og tilstrekkelig antall søkere.


Hva lærer du?

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

FORKURS GENERELT

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

MATEMATIKK

Faget har et arbeidsomfang tilsvarende 40 % av et helt studieår (forutsetter at studentene har matematikken fra yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring).

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

FYSIKK

Faget har et arbeidsomfang tilsvarende 25 % av et helt studieår.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

TEKNOLOGI og SAMFUNN

Faget har et arbeidsomfang tilsvarende 10 % av et helt studieår.

Læringsutbytte

En kandidat med bestått eksamen/vurdering i faget Teknologi og samfunn i ettårig forkurs for ingeniørutdanning skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

KOMMUNIKASJON og NORSK

Faget har et arbeidsomfang tilsvarende 25 % av et helt studieår.

Læringsutbytte

Med bestått eksamen/vurdering i faget skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisning og eksamen

Arbeidsformer

Undervisningen er i hovedsak klasseromsundervisning, med blanding av forelesning og øvinger. I enkelte emner inngår prosjektarbeid. I perioder vil undervisningen foregå i auditorium. Det er obligatorisk oppmøte. Alle emner går over to semestre.

Enkelte emner ved studiested Bodø vil foregå via nett.

Vurderingsformer

Det gies karakter i alle emner basert på arbeid og prøver utført i løpet av året, innleveringer, prosjektarbeid og eksamen (mappeevaluering).


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Videre studier

Bestått Forkurs kvalifiserer for opptak til bachelor ingeniørutdanning og 5-årig sivilingeniørutdanning.