Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2016

FIL-1006 Filosofihistorie II - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet er teoretisk, og obligatorisk i 3. semester for studenter på bachelorgradsprogram i filosofi, men kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorprogrammer.

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogram i Politikk, økonomi og filosofi. (B-POLØKFIL)

 


Studiepoengreduksjon

FIL-1001 Filosofihistorie 10 stp

Innhold

Studiet skal gi et oversyn over sentrale filosofiske retninger i nytidas filosofi og forståelse av grunntanker hos Descartes, Spinoza, Hume og Kant gjennom et filosofihistorisk verk og originaltekster.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse

 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det gis 12-14 forelesninger/ seminarer over et semester.

Kvalitetssikring av emnet
Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med sluttevaluering. Evalueringen foretas enten muntlig eller skriftlig. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.

 


Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene må innen gitt frist gjennomføre en øvingsoppgave som normalt er et skriftlig arbeid på 3-4 sider (1200-1600 ord). Oppgaven må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering:

En hjemmeeksamen (essay) på 6 -8 sider (2400-3200 ord) med gitt oppgavetekst og en 3 timers skriftlig prøve. Oppgaven for hjemmeeksamen utleveres til angitt tidspunkt med 7 dagers innleveringsfrist.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. 


Dato for eksamen

En skriftlig prøve 01.06.2016

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Pensum

Pensum vår 2016:

Vi leser originaltekster fra Hobbes, Hume, Kant og Nietzsche. Tekstene blir gjort tilgjengelig i kopi. En seminarplan med detaljert informasjon og litteraturlisten blir utlevert på første seminar. Til innføring anbefales:

Frederick Copleston: A History of Philosophy, vols. 5, 6. London/New York: Continuum International Publishing Group, 2003:

Vol. 5 - British Philosophy: Hobbes to Hume (ISBN-13: 978-0826468994)

Vol. 6 - The Enlightenment: Voltaire to Kant (ISBN-13: 978-0826469007)